-geschiedenis-2012.jpg

Ontstaan
De vereniging Verdeliet is opgericht op 26 augustus 2013. In 2012 gestart als een groen en sociaal burgerinitiatief in de kleurrijke en multiculturele wijk De Valuwe in Cuijk. In het braakliggend en verwilderd stuk grond (2900 m2, voorheen een schooltuin) zag een aantal burgers mogelijkheden om hun idealen te realiseren.

Dit is wat ze wilden:

  • Zorg bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving.
  • Verbetering van de leefbaarheid van de omgeving.
  • Voorwaarden scheppen voor ontmoeting.
  • Bevorderen van samenhang tussen mensen in een gemeenschap.
  • Aandacht voor natuur en cultuur.
  • Natuureducatie en ecologisch (moes)tuinieren.
  • Aandacht voor duurzame oplossingen. 

en dat allemaal in een bijzonder en uniek project.

Het plan in grote lijnen is gepresenteerd aan de gemeente Cuijk en het Merletcollege. Via een bruikleenovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het beheer en gebruik van de locatie. Op 15 maart 2013 ging de eerste schop in de grond tijdens de vrijwilligers dag NLDOET. Een projectplan voor de periode 2014 t/m 2018 is gemaakt om richting te geven aan de plannen. Voor de opstart is financiering gezocht en gevonden. De officiële, feestelijke opening van wereldtuin Verdeliet was op 5 april 2014.

De fondsen DOEN, KANS, het Oranje Fonds, Ars Donandi, Provincie Noord-Brabant, gemeente Cuijk en wat kleinere fondsen hebben ons de afgelopen jaren met subsidie financieel gesteund. Er ligt nu een goede basis om op verder te bouwen.
In korte tijd is de wereldtuin dankzij de hulp van vrijwilligers, wijkbewoners en organisaties, uitgegroeid tot een inspirerende ontmoetingsplek en prachtig, groeiende en bloeiende ecologische tuin.

De naam Verdeliet
Verdeliet is de naam van de groene Toermalijn. Toermalijn is een halfedelsteen die in allerlei kleuren bestaat. Sommige mensen kennen aan stenen krachten toe. Verdeliet zou onder andere optimisme en creativiteit versterken, groeikracht stimuleren (vooral ook bij planten), inspirerend werken, vernieuwing, welzijn en harmonie bevorderen.
De term ‘Wereldtuin’ verwijst naar ‘de wereld’, omdat we die in de tuin met elkaar vormgeven op een aantal m2 grond. De tuin ligt in de wijk De Valuwe in Cuijk. Deze wijk staat bekend om z’n grote diversiteit aan wereldbewoners met verschillende achtergronden.