Fondsen steunen Wereldtuin voor doorontwikkeling 2018-2019

CUIJK  - Wereldtuin Verdeliet mag dit jaar rekenen op 30 mille subsidie van landelijke liefdadigheidsinstellingen. Zowel het  Kansfonds als het Oranjefonds hebben ieder 15.000 euro toegezegd om  de doelen van Verdeliet te realiseren. De sociale ontmoetingstuin streeft ernaar om vanaf 2020 financieel duurzaam te zijn als vrijwilligersonderneming.

Wereldtuin Verdeliet is in 2013 opgezet als burgerinitiatief op een braakliggend deel van een voormalige landbouwschool  aan de Toermalijnlaan in wijk De Valuwe.  In de tuin en het aangrenzende kassencomplex wordt voedsel geteeld op een duurzame, ecologische wijze.  Verdeliet is niet alleen een oogsttuin, maar ook  een bijzondere ontmoetingsplek. Met een belevingstuin,  een bijenstal en natuurspeelplek voor kinderen. Die meer dan zestig medewerkers (vrijwilligers) een zinvolle besteding gunt onder het motto: doen, delen en beleven.

De Wereldtuin biedt iedereen een kans om mee te doen en zichzelf te ontplooien. Ook mensen met een (tijdelijke)psychische of fysieke kwetsbaarheid, vluchtelingen en statushouders, mensen zonder werk en mensen die behoefte hebben aan contact zijn bij het juiste adres bij Verdeliet. De diversiteit van mensen die werken bij Verdeliet maakt het tot een unieke ontmoetingsplaats. De Wereldtuin biedt vanaf 2017 samen met Stee-Okee op kleinschalige wijze passende dagbesteding aan voor mensen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  

Ondanks de inzet van vele medewerkers (de verkoop van tuinproducten, verhuur van ruimten en activiteiten) en de steun van talloze organisaties lukt het Verdeliet nog niet om financieel volledig op eigen benen te staan. Met de inzet van het bestuur, medewerkers, donateurs, sponsors plus de steun van een tijdelijke kwartiermaker (professionele ondersteuner) wordt ernaar gestreefd dat de Wereldtuin vanaf 2020 de eigen ‘tuinbroek’ kan ophouden.  Afhankelijk van de resultaten die dit jaar worden geboekt, besluiten de fondsen later dit jaar of Verdeliet ook in 2019 in aanmerking komt voor subsidie voor de doorontwikkeling.

Kansfonds; geven om een ander

Het Kansfonds helpt mensen om te zien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zo’n 600 aanvragen per jaar worden door het Kansfonds financieel gesteund.  Dankzij giften van betrokken medemensen en het delen van kennis en ervaring wil het Kansfonds een samenleving scheppen waar plaats is voor iedereen.

Oranjefonds; mensen met elkaar verbinden.

Het Oranjefonds is de grootste nationale goede-doelenorganisatie op sociaal gebied. Jaarlijks besteedt het fonds 30 miljoen euro, waarvan bijna 27 miljoen in ruim 9.000 sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Evenals het Kansfonds streeft het Oranjefonds ernaar om de betrokkenheid in de samenleving te bevorderen.

Vrijwilligers

We kunnen nog steeds mensen gebruiken, vooral in het tuinseizoen van mei t/m september. Ook zijn we op zoek naar iemand die het tuinteam komt versterken en ervaring heeft met ecologisch moestuinieren. Kom eens binnen als we open zijn of kom naar onze jaarlijkse open dag, op zondag 3 juni van 11.00 tot 16.00 uur.