-samenwerkingspartners-2015.jpg

Verbinding met je omgeving is belangrijk voor jezelf en ook voor een organisatie. Kruisbestuiving levert mooie verbindingen op. Zo hebben we advies en hulp gekregen bij de huisstijl, over de bijen, de verbouwing, het werven van vrijwilligers, de tuininrichting en hoe de verkoop beter te regelen. Er zijn veel mensen waar we een beroep op mogen doen en die graag met ons samenwerken!

Hieronder een overzicht van onze samenwerkingspartners

Een aantal voorbeelden van onze samenwerking

 • Stichting Actief wees ons in 2012 op deze locatie en leende ons bij de opstart een tijdelijke inventaris. Ook verwijzen we mensen naar elkaar door.
 • Met het Merletcollege en gemeente zijn afspraken gemaakt over de locatie via een bruikleenovereenkomst.
 • Leerlingen van Merletcollege helpen jaarlijks een handje mee in de tuin en Verdeliet organiseert voedingslessen voor de brugklassers.
 • Er zijn goede contacten met de gemeente Cuijk. De wereldtuin heeft, in een relatief korte tijd -vanaf 2013-, een unieke, eigen plek opgebouwd volgens de gemeente.
 • De Wijk tv, website en Kijk op de wijk van Wijkraad De Valuwe maken reclame voor onze activiteiten en wij zetten ons in bij wijkactiviteiten.
 • Actieradius, Vluchtelingenwerk SOCIOM, VVN, GGZ en Voedselbank helpen ons bij de werving van medewerkers.
 • De GGZ en UWV huren ruimten voor hun activiteiten en verwijzen mensen door.
 • Schouwburg Cuijk neemt honing af en sponsorde een bijenvolk.
 • Met intercultureel centrum Safina is het Nationaal Integratiediner georganiseerd.
 • Groei en Bloei houdt de plantenruil beurs bij Verdeliet.
 • Cuijk verrassend promoot regelmatig onze activiteiten www.cuijkverrassend.nl

   

We onderhouden de contacten met het netwerk en weten elkaar te vinden als we elkaar nodig hebben.

De samenwerkingspartners ontvangen ons digitaal jaarverslag.

Verdeliet is een vorm van burgerparticipatie waarbij burgers de verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, de omgeving én eigenaarschap en ondernemingszin laten zien.