-wat-is-ecologisch-tuinieren-2015.jpg

We werken met de natuur mee en elk jaar lukt ons dat een beetje beter.

Wat we uit de bodem halen, gaat er weer in terug. Ons tuinafval gaat op de composthoop of in de Bokashi en wordt na omzetting als compost weer aan de aarde teruggegeven. We telen op verhoogde bedden, die we niet betreden waardoor we een goede bodemstructuur behouden.

Omdat we nu nog met grote brokken klei te maken hebben, spitten we oppervlakkig. We werken vooral met de woelvork. Niet meer dan 20 cm diep om zodoende de bodemlagen en het bodemleven te beschermen. Over enkele jaren hoeven we waarschijnlijk niet meer te spitten omdat de grond dan los genoeg is.

Uiteraard gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Waar nodig verrijken we de bodem met organische meststoffen. In de voedseltuin maken we gebruik van wisselteelt en combinatieteelt. Elk jaar komen de planten op een andere plek te staan en zetten we planten die elkaar ondersteunen in de groei bij elkaar. Daarmee houden we de bodem in balans en ziektes op afstand.

Tussen de groentebedden zetten we bloemen om nuttige insecten te lokken.

Verdeliet is lid van VELT, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren.