Op deze pagina vind je "oud nieuws". Deze nieuwsberichten die eerder gepubliceerd zijn onder het kopje nieuws zijn nog zeker de moeite waard omte lezen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 01-06-2018

Hoera een schaduwdoek in de kas!

Het is gelukt om € 7.000 aan donaties te krijgen voor een schaduwdoek in onze kas!

Een groot DANK JE WEL aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen om dit resultaat te bereiken.

Een grote wens is om een geautomatiseerd systeem (schaduwdoek) in de kas te krijgen.

De plantjes kunnen dan beter groeien en het is ook aangenamer voor de mensen in de kas zomers.

In de de warme zomermaanden kunnen we dan de kas gaan verhuren aan groepen en zelf gaan gebruiken. Verdeliet heeft daarom meegedaan met de actie 'Crowdfunding voor natuur' om het bedrag van € 7.000 bij elkaar te krijgen. 

Dit is gelukt! 

De enorme support (91 donateurs) en bemoedigende woorden zijn hartverwarmend. De eerste voorbereidingen zijn deze week in volle gang (o.a. elektra aanbrengen in de kas) en in juli hopen we het schaduwdoek te kunnen gaan installeren met de kassenbouwer.

We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 01-05-2018

Jaarverslag 2017

‘Verdeliet brengt op een fantastische manier mens en natuur samen en is in mijn ogen een van de mooiste organisaties uit de regio’.

Quote door Marco Mikkers, manager bedrijfsvoering Merletcollege

Om het jaarverslag te lezen klik op deze link:PDF-pictogram Jaarverslag-Verdeliet-2017.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 01-03-2018

Vakkenvullers gezocht!

In de tuinwinkel van Wereldtuin Verdeliet wacht een speciale kast vol hebbedingen op kijkers en klanten. De 'Ieder z'n Vak'-kast biedt met liefde gemaakte ambachtelijke producten; van kleding tot sieraden en keramiek.

De kast is de ideale plek voor een apart cadeautje, leuke hebbedingetjes en niet-alledaagse relatiegeschenken. Maak je mooie dingen die het verdienen  om getoond te worden? Dan biedt 'Ieder z'n Vak' daar alle ruimte voor. De eerste schappen zijn in dit vroege voorjaar alweer gevuld, maar 'vakkenvullers' zijn van harte welkom om hun spullen uit te stallen.

Reageer via  het contactformulier onder vermelding van 'ieder z'n vak'. Verdeliet neemt vervolgens contact met je op.  Samen bekijken we of je werk geschikt is om een vak te vullen in de tuinwinkel van Verdeliet.  We spreken dan ook graag af welk percentage (minimaal 10 procent) van de verkoop je ten goede wil laten komen aan Verdeliet. Zo zijn we er voor elkaar!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 26-04-2018

FONDSEN STEUNEN WERELDTUIN VOOR DOORONTWIKKELING  2018 – 2019

CUIJK  - Wereldtuin Verdeliet mag dit jaar rekenen op 30 mille subsidie van landelijke liefdadigheidsinstellingen. Zowel het  Kansfonds als het Oranjefonds hebben ieder 15.000 euro toegezegd om  de doelen van Verdeliet te realiseren. De sociale ontmoetingstuin streeft ernaar om vanaf 2020 financieel duurzaam te zijn als vrijwilligersonderneming.

Wereldtuin Verdeliet is in 2013 opgezet als burgerinitiatief op een braakliggend deel van een voormalige landbouwschool  aan de Toermalijnlaan in wijk De Valuwe.  In de tuin en het aangrenzende kassencomplex wordt voedsel geteeld op een duurzame, ecologische wijze.  Verdeliet is niet alleen een oogsttuin, maar ook  een bijzondere ontmoetingsplek. Met een belevingstuin,  een bijenstal en natuurspeelplek voor kinderen. Die meer dan zestig medewerkers (vrijwilligers) een zinvolle besteding gunt onder het motto: doen, delen en beleven.

De Wereldtuin biedt iedereen een kans om mee te doen en zichzelf te ontplooien. Ook mensen met een (tijdelijke)psychische of fysieke kwetsbaarheid, vluchtelingen en statushouders, mensen zonder werk en mensen die behoefte hebben aan contact zijn bij het juiste adres bij Verdeliet. De diversiteit van mensen die werken bij Verdeliet maakt het tot een unieke ontmoetingsplaats. De Wereldtuin biedt vanaf 2017 samen met Stee-Okee op kleinschalige wijze passende dagbesteding aan voor mensen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  

Ondanks de inzet van vele medewerkers (de verkoop van tuinproducten, verhuur van ruimten en activiteiten) en de steun van talloze organisaties lukt het Verdeliet nog niet om financieel volledig op eigen benen te staan. Met de inzet van het bestuur, medewerkers, donateurs, sponsors plus de steun van een tijdelijke kwartiermaker (professionele ondersteuner) wordt ernaar gestreefd dat de Wereldtuin vanaf 2020 de eigen ‘tuinbroek’ kan ophouden.  Afhankelijk van de resultaten die dit jaar worden geboekt, besluiten de fondsen later dit jaar of Verdeliet ook in 2019 in aanmerking komt voor subsidie voor de doorontwikkeling.

Kansfonds,; geven om een ander

Het Kansfonds helpt mensen om te zien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zo’n 600 aanvragen per jaar worden door het Kansfonds financieel gesteund.  Dankzij giften van betrokken medemensen en het delen van kennis en ervaring wil het Kansfonds een samenleving scheppen waar plaats is voor iedereen.

Oranjefonds; mensen met elkaar verbinden.

Het Oranjefonds is de grootste nationale goede-doelenorganisatie op sociaal gebied. Jaarlijks besteedt het fonds 30 miljoen euro, waarvan bijna 27 miljoen in ruim 9.000 sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Evenals het Kansfonds streeft het Oranjefonds ernaar om de betrokkenheid in de samenleving te bevorderen.

Kijk voor meer informatie over de Wereldtuin bij: www.verdeliet.nl.

We kunnen nog steeds mensen gebruiken, vooral in het tuinseizoen van mei t/m september. Ook zijn we op zoek naar iemand die het tuinteam komt versterken en ervaring heeft met ecologisch moestuinieren. Kom eens binnen als we open zijn of kom naar onze jaarlijkse open dag, op zondag 3 juni van 11.00 tot 16.00 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 11-04-2018

Theo; onze man op de achtergrond,

Hij was niet de man die in Wereldtuin Verdeliet de schop in de grond stak, of de planten een snoeibeurt gaf. Maar Theo Hendriks was wel de man op de achtergrond die, bescheiden als hij was, met onzichtbare touwtjes 'zijn' tuin samen met anderen aan de gang hield. ...

Theo, onze secretaris, is niet meer onder ons. Na een kort ziekbed hebben we deze week afscheid moeten nemen van de man uit Haps. Theo wist met zijn jarenlange ervaring als gemeentelijk ambtenaar als geen ander hoe de hazen lopen. Zijn inbreng als secretaris in tal van besturen is van onschatbare waarde geweest. Theo was veeleisend voor zichzelf, droeg zijn mening ook klip en klaar uit. Maar altijd met een kwinkslag, gekruid met droge humor. Tijdens een onlangs gehouden bestuursvergadering van Verdeliet haalde Theo even aan dat 'íe zich als rechtgeaarde Hapsenaar sinds de recente opening van de rondweg om het dorp regelmatig versliep. Enkele weken later heeft onze Theo in zijn 66ste levensjaar -veel te vroeg, veel te jong- eeuwige rust gevonden. Theo laat een vreemde, onwerkelijke leegte achter binnen de Wereldtuin. Verdeliet- voorzitter Stan van den Hoogen kan er hoofdschuddend nog niet bij: " We gaan Theo enorm missen."
(Door Hans Peeters)


Op de foto, gemaakt door Marcel Heeres, zien we Theo Hendriks (links) en voorzitter Stan van den Hoogen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 02-03-2018

Poëtisch ontbijt in Cuijk op zondag 25 maart

Gedichten, boekfragmenten, muziek en een eerlijk ontbijtje. Dat is het recept van het poëtisch ontbijt van Wereldtuin Verdeliet in Cuijk.

Op zondag 25 maart a.s. dragen in de kas twee bijzondere schrijvers voor uit hun poëzie en proza: Tim Pardijs uit Zutphen en Peter W.J. Brouwer uit Doesburg. Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur.

Tim Pardijs is zelfverklaard vinexdichter en voormalig stadsdichter van Zutphen (2013/2014). Er verschenen drie bundels van zijn hand en zijn werk is opgenomen in tal van tijdschriften. Sinds de zomer van 2017 sluit hij elke dag af door tweehonderd woorden te schrijven. De beste van die poëtische proza-notities publiceert hij twee keer per week als blog op www.timpardijs.nl.

Peter W.J. Brouwer (www.peter-brouwer.com) is schrijver, vertaler en theatermaker. Hij publiceerde drie dichtbundels, zijn poëzie is ook opgenomen in bloemlezingen en landelijke tijdschriften. In 2017 verscheen zijn debuutroman Het Siamees moment, een boek over liefde, ambities en het maken van fouten.

De presentatie is in handen van Monica Boschman, ex-regiodichter van de Noordelijke Maasvallei. Zij verzorgt ook korte interviews met de schrijvers. Uiteraard is er ruimte om lekker te ontbijten en te genieten van livemuziek van gitarist Felix Gayet en violist Philip Schuddeboom.

Aanmelden

Het poëtisch ontbijt kost € 12,50 euro per persoon, inclusief eten en drinken. Aanmelden kan tot en met woensdag 21 maart a.s. via e-mail: info@verdeliet.nl, onder vermelding van je naam en het aantal personen. Wereldtuin Verdeliet is aan de Toermalijnlaan 40 in Cuijk. Meer informatie: www.wereldtuinverdeliet.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 22-09-2017

Groen werkt ontspannend, ook voor jou!

Diverse onderzoeken tonen aan dat een groene omgeving positieve effecten heeft op het welzijn en gezondheid van mensen.

Groen werkt ontspannend en stress verlagend.

Dit is belangrijk in een tijd waarin steeds meer gevraagd wordt van mensen. De groep medewerkers (vrijwilligers) is zeer divers en dat maakt het juist zo bijzonder!

Heb je zin om mee te doen?

We zoeken nog iemand die alles regelt en coördineert rondom de verhuur van ruimten. Zoals contacten leggen, ingaan op vragen, afspraken regelen, inzetten van gastheer/gastvrouw, e.d. Ben jij een duizendpoot, kun je goed organiseren en vind je het leuk als mensen tevreden naar huis gaan? Dan ben jij geknipt voor deze taak! Wil je hier eerst meer over weten? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site en dan maken we een afspraak met elkaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 04-09-2017

We kijken terug op een prachtige Open dag op 2 september

+ een bijeenkomst voor onze sponsoren en de Cuijkse politiek. Mooie lovende woorden van gedeputeerde Natuur, Water en Milieu en wethouder van gemeente Cuijk over Verdeliet: "Een plaats waar groen en participatie hand in hand gaan" en "Er is meer gepresteerd dan men van plan was en het overtreft alle verwachtingen"! Voorzitter, Stan van den Hoogen, vroeg in een kort interview naar hun reactie.

Volgens de wethouder, Gerard Stoffels, sluiten de idealen van Verdeliet aan bij gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zoals sociale activering en opstap naar herintredingstraject naar de arbeidsmarkt. Op die manier draagt Verdeliet indirect bij tot bestrijding van armoede en bevordert het de arbeidsparticipatie. Het sluit aan bij de gemeentelijke plannen tot revitalisering van de wijk De Valuwe. Het brengt extra ‘leven’ in de wijk, het bevordert de maatschappelijke deelname aan de samenleving van bewoners uit de wijk, maar ook daarbuiten. Ook sluit de wereldtuin goed aan bij het gemeentelijk milieubeleidsplan en het duurzaamheidsplan en zelfs bij het provinciaal beleid op het gebied van Natuur en Samenleving. Voldoende redenen voor het gemeentebestuur - en ook de provincie – om dit initiatief te ondersteunen en mogelijk te maken op deze locatie. Gerard Stoffels voelt zich een gelukkig wethouder die vindt dat Wereldtuin Verdeliet de gemeentelijke waardering meer dan verdient. Hij sprak met trots en blijdschap over dit prachtige project en wenst iedereen een succesvolle toekomst.

Gedeputeerde, Johan van den Hout, benadrukte het natuurbehoud en beheer door vrijwilligers en dat dit prachtig hand in hand gaat met participatie zoals Verdeliet het heeft opgepakt. Volgens de voorzitter, Stan van den Hoogen, staat Verdeliet nu, na 5 jaar, op een kruispunt. Wat nodig is duurzame voortzetting van Verdeliet met meer structurele financiering en het ontplooien van nieuwe initiatieven.

Na een rondleiding door de tuin en het planten van een appelboom (als teken van groei) was er voor iedereen een drankje met een hapje.

Via onderstaande link kom je bij een mooie impressie van onze open dag met dank aan wijktv de Valuwe.

https://www.youtube.com/watch?v=kkh2Ualy0IY&sns=em

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 22-08-2017

ALLES OVER BIJEN EN IMKEREN LEREN?

Woon je in Cuijk of directe omgeving en voel je ervoor om het imkervak te leren?

Bij de basiscursus bijenhouden die begin van het nieuwe jaar op verschillende plaatsen in de regio, o.a. in Sambeek, zijn nog enkele plaatsen vrij. De praktijkervaring doe je op bij Verdeliet samen met andere imkers van de werkgroep bijen. Je hebt daar ook de gelegenheid om later, samen met de andere imkers van de wereldtuin de zorg voor de bijenvolken op je te nemen.

Heb je belangstelling? Vul dan het contactformulier in en je ontvangt dan meer informatie. Wacht er niet te lang mee omdat er maar enkele plaatsen vrij zijn.

Lees hier ook meer over in onderstaande persbericht:

Persbericht

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 19-07-2017

Positief effect van een groene omgeving

Af en toe snoepen van de bessen, genieten van de oogst en de groene omgeving doet de rest! Diverse onderzoeken tonen aan dat een groene omgeving positieve effecten heeft op het welzijn en gezondheid van mensen. Groen werkt ontspannend en stress verlagend. En dit is belangrijk in een tijd waarin steeds meer gevraagd wordt van mensen. We ontmoeten elkaar in de tuin en werken samen. De groep medewerkers is zeer divers en dat maakt het juist zo bijzonder! We kunnen nog wat extra handen gebruiken in dit zomerseizoen. Vooral op de maandagmiddag en woensdagmiddag. Heb je zin om mee te doen? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 11-09-2017

foto nieuwsbericht poetisch ontbijt

Poëtisch ontbijt in de kas op zondag 24 september

Gedichten, muziek en een eerlijk ontbijtje. Dat is het recept van het poëtisch ontbijt van Verdeliet. Met de dichters Rinske Kegel, Marjolein Pieks en Monica Boschman.

Rinske Kegel is schrijfster en illustratrice. Haar gedichten stonden onder andere in de literaire tijdschriften De Revisor, De Poëziekrant en Het Liegend Konijn. Ze won diverse prijzen en trad op bij literaire festivals als Onbederf'lijk Vers en Dichters in de Prinsentuin.

Marjolein Pieks is druk bezig de samenleving te poëtiseren. Ze was initiatiefnemer van o.a. de Marikenweek in Nijmegen, het festival Dichternachten en de Blauwe Salon. Vanaf 2017 is ze dorpsdichter van de Gemeente Heumen. In haar poëzie laat ze zich inspireren door menselijke relaties, de natuur en maatschappelijke gebeurtenissen.

Monica Boschman, ex-regiodichter van de Noordelijke Maasvallei, presenteert de ochtend en zal vers werk voordragen. Uiteraard is er ruimte om lekker te ontbijten en te genieten van livemuziek van gitarist Felix Gayet.

Aanmelden:

Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Het poëtisch ontbijt kost € 12,50 euro per persoon, inclusief eten en drinken. Aanmelden kan tot en met woensdag 20 september a.s. via het contactformulier op deze site, onder vermelding van je naam en het aantal personen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 22-08-2017

Uitnodiging lezing over bijen en bestuivende insecten.

Graag willen we de leden en medewerkers van verdeliet en andere geïnteresseerden vertellen over bestuivende insecten en vooral de honingbij.  Ook informeren we iedereen over onze activiteiten tot nu toe op de bijenstal Verdeliet. 

Wanneer: donderdag 7 september 2017 om 20:00 uur tot 22:00 uur.

Door: bijengroep Verdeliet                                

Je bent van harte welkom! De entree is gratis, wel vragen wij een kleine bijdrage voor de koffie en thee.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 01-08-2017

Open dag bij Wereldtuin Verdeliet

Op zaterdag 2 september 2017 11:00 - 15.30 uur is er de jaarlijkse open dag bij Verdeliet. Iedereen is welkom en kan zien wat er het afgelopen jaar weer is gebeurd in de tuin. Je kunt alles proberen, bekijken, ruiken en proeven en met de medewerkers (vrijwilligers) van Verdeliet in gesprek gaan. Een kijkje nemen bij de bijenstal, de vijver en in de belevingstuin, kruidentuin en voedseltuin. Spelen in de natuurspeelplek. Of vanuit de kas genieten van de groene buitenruimte om je heen en de wolken boven je onder het genot van een kopje koffie of thee. Tot ziens in de tuin!

Aansluitend is er om 16.00 uur een bijeenkomst voor genodigden om alle sponsoren van de afgelopen jaren te bedanken voor hun inzet bij de tuininrichting, organisatie en verbouwing. Hierbij sluit gedeputeerde Johan van den Hout, van de Provincie Noord-Brabant, onder andere verantwoordelijk voor milieu, water en natuur, aan. Ook wethouder bij de gemeente Cuijk, Gerard Stoffels, gericht op de revitalisering van De Valuwe is aanwezig.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 13-07-2017