Op deze pagina vind je "oud nieuws". Deze nieuwsberichten die eerder gepubliceerd zijn onder het kopje nieuws zijn nog zeker de moeite waard omte lezen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 20-05-2020

World Bee Day: Bijen & Verdeliet

Vandaag, op 20 mei 2020 is het World Bee Day!
Een dag die wereldwijd is uitgeroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van de bijen.De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen. De kolonie is dan zeer actief, produceert volop voorjaarshoning en gaat vaak zwermen. Ook in mei zijn vele wilde bijensoorten actief. Niet alleen de Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting, maar ook wij bij Verdeliet roepen iedereen op om op deze dag eens stil te staan bij de bijen in onze leefomgeving.

Bijen & Verdeliet: het begin.

Het is alweer 6 jaar geleden dat het initiatief bedacht is om een bijenvolk deel uit te laten maken bij Verdeliet. Een uitstekend idee! Natuur, duurzaamheid, doen & beleven zijn (kern)woorden waar het bij Verdeliet om draait. Een bijenvolk was dan ook een logisch gevolg. Graag vertelt Geert Steenbergen, coördinator van de Bijengroep meer over de bijen bij Verdeliet. Hoe deze bij ons zijn gekomen en hoe de bijen zich de afgelopen 6 jaar bij Verdeliet ontwikkeld hebben.

 Het begon allemaal in 2014 met één volk, die Verdeliet van imker Albert Koot heeft gekregen en vanaf dat moment was het voor Verdeliet pionieren. Want hoe zou een bijenvolk zich gedragen midden in de woonwijk de Valuwe? De eerste stap die wij bij Verdeliet gezet hebben is de hulp van een ervaren imker uit Sint Anthonis erbij halen. Die imker heeft met behulp van een wiggelroede de juiste locatie bepaald waar het bijenvolk het beste kon staan. Dit is een belangrijk proces, want aardstralen en waterloop schijnen invloed te hebben op het gedrag van bijen.
‘In die tijd was ik net vrijwilliger bij Verdeliet geworden, doordat ik destijds tijd over had en de natuur in de ruimste zin van het woord mij altijd had getrokken’, aldus Geert over het begin van de bijen bij Verdeliet. ‘Om meer over imkeren te leren, ging ik dan ook op een imker cursus in Nijmegen en leerde ik veel van Albert, die al jaren imkert.’

Dat ene volk, dat Verdeliet van imker Albert Koot heeft gekregen bleek een succes. Niet alleen natuur, duurzaamheid, doen, beleven, maar ook bijen ging met en bij Verdeliet samen. Door dit succes van het eerste bijenvolk, werden er plannen gesmeed om een bijenstal te bouwen waar meerdere volken zich een ‘bezige bij’ konden voelen. ‘Dat zal in 2016 geweest zijn, als ik me niet vergis’, vervolgt Geert. ‘Verdeliet is rijk aan vrijwilligers, met allerlei vaardigen. En zo stond er, vooral met dank aan Dirk Krul en een aantal vrijwillige medewerkers al snel een prachtige bijenstal. Die uiteindelijk ook rondom werd voorzien met educatief materiaal.’

Bijen & Verdeliet: de afgelopen jaren.

Vele jaren heeft Verdeliet al plezier van de bijen en de bijen hebben plezier van Verdeliet! Er zijn volop bloeiende bloemen te vinden voor de bijen in de belevingstuin, maar ook in de moestuin. En Verdeliet profiteert weer van de bijen in onze belevingstuin en in de moestuin. Precies zoals de natuur eigenlijk in elkaar zit en waar voor beide meer dan genoeg ruimte voor is. De uitdaging die bij Verdeliet (ook) wel blijft is het hardnekkige onkruid in de bijentuin voor de stal.

De afgelopen jaren kwamen bij de Bijengroep van Verdeliet mensen erbij en gingen er ook mensen weg. Eigenlijk precies zoals het ook gaat in een bijenvolk. Een aantal van de mensen uit de Bijengroep van Verdeliet volgden een bijencursus. Zij volgden deze cursussen bij verschillende imkers, die via de NBV - Nederlandse BijenhoudersVereniging - de cursus aanbieden.
Vorig jaar werd de cursus bij Verdeliet verzorgd en ondanks dat deze een succes werd (maar liefst 4 mensen die deze cursus volgden zijn geslaagd voor hun imker examen) kan helaas de cursus bij ons op de locatie geen vervolg krijgen. Vanwege de Corona tijd waarin we nu leven en om financiële redenen (Verdeliet blijft een vereniging met een gebudgetteerde portemonnee waarbij per jaar keuzes gemaakt moeten worden. Helaas!). In totaal heeft Verdeliet 6 imkers en de jongste imker bij ons is 16 jaar oud.

Het bijenvolk bij Verdeliet is uitgegroeid naar 6 bijenkasten. ‘We kunnen nu al met trots terugkijken op de 1e voorjaar honingoogst!’, aldus een trotste Geert. ‘We hebben maar liefst 50kg kunnen oogsten. En wellicht kunnen we dit jaar, als dit weer dat we nu al een aantal weken hebben zo aanhoudt maar liefst 3 keer honing slingeren.’ Honing wordt ongeveer 2 keer per jaar geslingerd.

Bijen & Verdeliet: educatie.

‘Het oogsten van de honing is niet onze eerste prioriteit’, vervolgt Geert. ‘Educatie en het samen beleven van deze fascinerende insectenwereld is het belangrijkste doel. Het blijft steeds weer een grote uitdaging om de natuur te begrijpen, maar vaak is deze ons te slim af en hebben wij helaas een paar keer moeten toezien dat we een zwerm hadden. Wat gezien de ligging van Verdeliet in de Cuijkse wijk de Valuwe, niet gewenst is zo midden in een woonwijk.’

Het gevolg hiervan is dat niet alleen de zwerm bijen niet meer bij Verdeliet hun “thuis” heeft, maar het kost je ook veel bijen die dan met de koningin de kast verlaten. Het bijzondere hieraan is dan wel weer, dat het volk dan zelf weer een nieuwe koningin kan aanmaken. Mits er op dat moment maar eitjes of larven aanwezig zijn.

Wij, als bijengroep, staan graag klaar om geïnteresseerden bij te praten over het imkeren. Tijdens de jaarlijkse Open Dag van Verdeliet staan wij er ook altijd met een stand. ‘Het zijn rare tijden, maar ooit wordt alles weer normaal en staan wij ook graag weer klaar voor vragen.’, aldus Geert over de huidige stand van “bijenzaken” bij Verdeliet. ‘Voor vragen. Voor mogelijkheden met betrekking tot onderwijs bij Verdeliet voor de scholen in de omgeving. Of als je een keertje mee wilt imkeren, dan is er vast wel een pak bij Verdeliet over voor jou.’

Bijen & Verdeliet: stukje bijenles.

Honingbijen leven als een volk. Alleen als individu kunnen ze niet overleven. Daarom wordt een bijenvolk ook wel een organisme als geheel genoemd. Het volk bestaat uit 1 koningin, de darren (mannetjes) en de werksters (vrouwtjes).

Een bijenvolk breidt zich in het vroege voorjaar uit van ongeveer 20.000 bijen naar ongeveer 50.000 bijen in de zomer. De koningin legt in het late voorjaar tot wel 1.500 eitjes per dag en het volk vernieuwt zich dan elke 6 weken. Dit omdat de bijen in de lente en de zomer maar ongeveer 6 weken leven. Dit is vanwege het hectische leventje dat zij leiden: van nectar en stuifmeel halen en het onderhouden van het volk.
De darren, die ongeveer 10% van het volk uitmaken, worden in augustus de kas uitgewerkt met de zogeheten darrenslacht. Dit gebeurd door de werksters. De darren zijn dan niet meer nodig, want de bevruchtingstijd is dan al geweest.
Langzaam bereidt het volk zich voor op de winter en neemt de aantallen bijen weer af naar ongeveer 20.000 bijen, die de koningin weer de winter moeten doorhelpen. Deze bijen leven dan ook langer dan 6 weken, de zogenaamde winterbijen. Wat de cirkel weer rond maakt.

De bijenkast bestaat uit verschillende onderdelen: de broedkamer, broedramen, honingramen en het moerrooster.

De broedkamer, oftewel de hoge kast, bestaat uit broedramen. Op deze broedramen wordt het broed opgemaakt waar de cyclus van het eitje, de larve, de pop en het imago verloopt. De honingkast, oftewel de lage kast, bestaat uit honingramen. In deze kast wordt de honing opgeslagen. Tussen de broedkamer en de honingkamer zit een moerrooster. Een moerrooster zorgt ervoor dat het voorkomt dat de koningin naar de honingkamer gaat waar zij de eitjes gat leggen. Zodat het mogelijk is om de honing te slingeren. Wanneer hier eitjes in zitten, is het niet mogelijk om te honing te slingeren.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 01-05-2018

Jaarverslag 2017

‘Verdeliet brengt op een fantastische manier mens en natuur samen en is in mijn ogen een van de mooiste organisaties uit de regio’.

Quote door Marco Mikkers, manager bedrijfsvoering Merletcollege

Om het jaarverslag te lezen klik op deze link:PDF-pictogram Jaarverslag-Verdeliet-2017.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 01-03-2018

Vakkenvullers gezocht!

In de tuinwinkel van Wereldtuin Verdeliet wacht een speciale kast vol hebbedingen op kijkers en klanten. De 'Ieder z'n Vak'-kast biedt met liefde gemaakte ambachtelijke producten; van kleding tot sieraden en keramiek.

De kast is de ideale plek voor een apart cadeautje, leuke hebbedingetjes en niet-alledaagse relatiegeschenken. Maak je mooie dingen die het verdienen  om getoond te worden? Dan biedt 'Ieder z'n Vak' daar alle ruimte voor. De eerste schappen zijn in dit vroege voorjaar alweer gevuld, maar 'vakkenvullers' zijn van harte welkom om hun spullen uit te stallen.

Reageer via  het contactformulier onder vermelding van 'ieder z'n vak'. Verdeliet neemt vervolgens contact met je op.  Samen bekijken we of je werk geschikt is om een vak te vullen in de tuinwinkel van Verdeliet.  We spreken dan ook graag af welk percentage (minimaal 10 procent) van de verkoop je ten goede wil laten komen aan Verdeliet. Zo zijn we er voor elkaar!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 26-04-2018

FONDSEN STEUNEN WERELDTUIN VOOR DOORONTWIKKELING  2018 – 2019

CUIJK  - Wereldtuin Verdeliet mag dit jaar rekenen op 30 mille subsidie van landelijke liefdadigheidsinstellingen. Zowel het  Kansfonds als het Oranjefonds hebben ieder 15.000 euro toegezegd om  de doelen van Verdeliet te realiseren. De sociale ontmoetingstuin streeft ernaar om vanaf 2020 financieel duurzaam te zijn als vrijwilligersonderneming.

Wereldtuin Verdeliet is in 2013 opgezet als burgerinitiatief op een braakliggend deel van een voormalige landbouwschool  aan de Toermalijnlaan in wijk De Valuwe.  In de tuin en het aangrenzende kassencomplex wordt voedsel geteeld op een duurzame, ecologische wijze.  Verdeliet is niet alleen een oogsttuin, maar ook  een bijzondere ontmoetingsplek. Met een belevingstuin,  een bijenstal en natuurspeelplek voor kinderen. Die meer dan zestig medewerkers (vrijwilligers) een zinvolle besteding gunt onder het motto: doen, delen en beleven.

De Wereldtuin biedt iedereen een kans om mee te doen en zichzelf te ontplooien. Ook mensen met een (tijdelijke)psychische of fysieke kwetsbaarheid, vluchtelingen en statushouders, mensen zonder werk en mensen die behoefte hebben aan contact zijn bij het juiste adres bij Verdeliet. De diversiteit van mensen die werken bij Verdeliet maakt het tot een unieke ontmoetingsplaats. De Wereldtuin biedt vanaf 2017 samen met Stee-Okee op kleinschalige wijze passende dagbesteding aan voor mensen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  

Ondanks de inzet van vele medewerkers (de verkoop van tuinproducten, verhuur van ruimten en activiteiten) en de steun van talloze organisaties lukt het Verdeliet nog niet om financieel volledig op eigen benen te staan. Met de inzet van het bestuur, medewerkers, donateurs, sponsors plus de steun van een tijdelijke kwartiermaker (professionele ondersteuner) wordt ernaar gestreefd dat de Wereldtuin vanaf 2020 de eigen ‘tuinbroek’ kan ophouden.  Afhankelijk van de resultaten die dit jaar worden geboekt, besluiten de fondsen later dit jaar of Verdeliet ook in 2019 in aanmerking komt voor subsidie voor de doorontwikkeling.

Kansfonds,; geven om een ander

Het Kansfonds helpt mensen om te zien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zo’n 600 aanvragen per jaar worden door het Kansfonds financieel gesteund.  Dankzij giften van betrokken medemensen en het delen van kennis en ervaring wil het Kansfonds een samenleving scheppen waar plaats is voor iedereen.

Oranjefonds; mensen met elkaar verbinden.

Het Oranjefonds is de grootste nationale goede-doelenorganisatie op sociaal gebied. Jaarlijks besteedt het fonds 30 miljoen euro, waarvan bijna 27 miljoen in ruim 9.000 sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Evenals het Kansfonds streeft het Oranjefonds ernaar om de betrokkenheid in de samenleving te bevorderen.

Kijk voor meer informatie over de Wereldtuin bij: www.verdeliet.nl.

We kunnen nog steeds mensen gebruiken, vooral in het tuinseizoen van mei t/m september. Ook zijn we op zoek naar iemand die het tuinteam komt versterken en ervaring heeft met ecologisch moestuinieren. Kom eens binnen als we open zijn of kom naar onze jaarlijkse open dag, op zondag 3 juni van 11.00 tot 16.00 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 11-04-2018

Theo; onze man op de achtergrond,

Hij was niet de man die in Wereldtuin Verdeliet de schop in de grond stak, of de planten een snoeibeurt gaf. Maar Theo Hendriks was wel de man op de achtergrond die, bescheiden als hij was, met onzichtbare touwtjes 'zijn' tuin samen met anderen aan de gang hield. ...

Theo, onze secretaris, is niet meer onder ons. Na een kort ziekbed hebben we deze week afscheid moeten nemen van de man uit Haps. Theo wist met zijn jarenlange ervaring als gemeentelijk ambtenaar als geen ander hoe de hazen lopen. Zijn inbreng als secretaris in tal van besturen is van onschatbare waarde geweest. Theo was veeleisend voor zichzelf, droeg zijn mening ook klip en klaar uit. Maar altijd met een kwinkslag, gekruid met droge humor. Tijdens een onlangs gehouden bestuursvergadering van Verdeliet haalde Theo even aan dat 'íe zich als rechtgeaarde Hapsenaar sinds de recente opening van de rondweg om het dorp regelmatig versliep. Enkele weken later heeft onze Theo in zijn 66ste levensjaar -veel te vroeg, veel te jong- eeuwige rust gevonden. Theo laat een vreemde, onwerkelijke leegte achter binnen de Wereldtuin. Verdeliet- voorzitter Stan van den Hoogen kan er hoofdschuddend nog niet bij: " We gaan Theo enorm missen."
(Door Hans Peeters)


Op de foto, gemaakt door Marcel Heeres, zien we Theo Hendriks (links) en voorzitter Stan van den Hoogen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 02-03-2018

Poëtisch ontbijt in Cuijk op zondag 25 maart

Gedichten, boekfragmenten, muziek en een eerlijk ontbijtje. Dat is het recept van het poëtisch ontbijt van Wereldtuin Verdeliet in Cuijk.

Op zondag 25 maart a.s. dragen in de kas twee bijzondere schrijvers voor uit hun poëzie en proza: Tim Pardijs uit Zutphen en Peter W.J. Brouwer uit Doesburg. Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur.

Tim Pardijs is zelfverklaard vinexdichter en voormalig stadsdichter van Zutphen (2013/2014). Er verschenen drie bundels van zijn hand en zijn werk is opgenomen in tal van tijdschriften. Sinds de zomer van 2017 sluit hij elke dag af door tweehonderd woorden te schrijven. De beste van die poëtische proza-notities publiceert hij twee keer per week als blog op www.timpardijs.nl.

Peter W.J. Brouwer (www.peter-brouwer.com) is schrijver, vertaler en theatermaker. Hij publiceerde drie dichtbundels, zijn poëzie is ook opgenomen in bloemlezingen en landelijke tijdschriften. In 2017 verscheen zijn debuutroman Het Siamees moment, een boek over liefde, ambities en het maken van fouten.

De presentatie is in handen van Monica Boschman, ex-regiodichter van de Noordelijke Maasvallei. Zij verzorgt ook korte interviews met de schrijvers. Uiteraard is er ruimte om lekker te ontbijten en te genieten van livemuziek van gitarist Felix Gayet en violist Philip Schuddeboom.

Aanmelden

Het poëtisch ontbijt kost € 12,50 euro per persoon, inclusief eten en drinken. Aanmelden kan tot en met woensdag 21 maart a.s. via e-mail: info@verdeliet.nl, onder vermelding van je naam en het aantal personen. Wereldtuin Verdeliet is aan de Toermalijnlaan 40 in Cuijk. Meer informatie: www.wereldtuinverdeliet.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 22-09-2017

Groen werkt ontspannend, ook voor jou!

Diverse onderzoeken tonen aan dat een groene omgeving positieve effecten heeft op het welzijn en gezondheid van mensen.

Groen werkt ontspannend en stress verlagend.

Dit is belangrijk in een tijd waarin steeds meer gevraagd wordt van mensen. De groep medewerkers (vrijwilligers) is zeer divers en dat maakt het juist zo bijzonder!

Heb je zin om mee te doen?

We zoeken nog iemand die alles regelt en coördineert rondom de verhuur van ruimten. Zoals contacten leggen, ingaan op vragen, afspraken regelen, inzetten van gastheer/gastvrouw, e.d. Ben jij een duizendpoot, kun je goed organiseren en vind je het leuk als mensen tevreden naar huis gaan? Dan ben jij geknipt voor deze taak! Wil je hier eerst meer over weten? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site en dan maken we een afspraak met elkaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 04-09-2017

We kijken terug op een prachtige Open dag op 2 september

+ een bijeenkomst voor onze sponsoren en de Cuijkse politiek. Mooie lovende woorden van gedeputeerde Natuur, Water en Milieu en wethouder van gemeente Cuijk over Verdeliet: "Een plaats waar groen en participatie hand in hand gaan" en "Er is meer gepresteerd dan men van plan was en het overtreft alle verwachtingen"! Voorzitter, Stan van den Hoogen, vroeg in een kort interview naar hun reactie.

Volgens de wethouder, Gerard Stoffels, sluiten de idealen van Verdeliet aan bij gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zoals sociale activering en opstap naar herintredingstraject naar de arbeidsmarkt. Op die manier draagt Verdeliet indirect bij tot bestrijding van armoede en bevordert het de arbeidsparticipatie. Het sluit aan bij de gemeentelijke plannen tot revitalisering van de wijk De Valuwe. Het brengt extra ‘leven’ in de wijk, het bevordert de maatschappelijke deelname aan de samenleving van bewoners uit de wijk, maar ook daarbuiten. Ook sluit de wereldtuin goed aan bij het gemeentelijk milieubeleidsplan en het duurzaamheidsplan en zelfs bij het provinciaal beleid op het gebied van Natuur en Samenleving. Voldoende redenen voor het gemeentebestuur - en ook de provincie – om dit initiatief te ondersteunen en mogelijk te maken op deze locatie. Gerard Stoffels voelt zich een gelukkig wethouder die vindt dat Wereldtuin Verdeliet de gemeentelijke waardering meer dan verdient. Hij sprak met trots en blijdschap over dit prachtige project en wenst iedereen een succesvolle toekomst.

Gedeputeerde, Johan van den Hout, benadrukte het natuurbehoud en beheer door vrijwilligers en dat dit prachtig hand in hand gaat met participatie zoals Verdeliet het heeft opgepakt. Volgens de voorzitter, Stan van den Hoogen, staat Verdeliet nu, na 5 jaar, op een kruispunt. Wat nodig is duurzame voortzetting van Verdeliet met meer structurele financiering en het ontplooien van nieuwe initiatieven.

Na een rondleiding door de tuin en het planten van een appelboom (als teken van groei) was er voor iedereen een drankje met een hapje.

Via onderstaande link kom je bij een mooie impressie van onze open dag met dank aan wijktv de Valuwe.

https://www.youtube.com/watch?v=kkh2Ualy0IY&sns=em

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 22-08-2017

ALLES OVER BIJEN EN IMKEREN LEREN?

Woon je in Cuijk of directe omgeving en voel je ervoor om het imkervak te leren?

Bij de basiscursus bijenhouden die begin van het nieuwe jaar op verschillende plaatsen in de regio, o.a. in Sambeek, zijn nog enkele plaatsen vrij. De praktijkervaring doe je op bij Verdeliet samen met andere imkers van de werkgroep bijen. Je hebt daar ook de gelegenheid om later, samen met de andere imkers van de wereldtuin de zorg voor de bijenvolken op je te nemen.

Heb je belangstelling? Vul dan het contactformulier in en je ontvangt dan meer informatie. Wacht er niet te lang mee omdat er maar enkele plaatsen vrij zijn.

Lees hier ook meer over in onderstaande persbericht:

Persbericht

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 19-07-2017

Positief effect van een groene omgeving

Af en toe snoepen van de bessen, genieten van de oogst en de groene omgeving doet de rest! Diverse onderzoeken tonen aan dat een groene omgeving positieve effecten heeft op het welzijn en gezondheid van mensen. Groen werkt ontspannend en stress verlagend. En dit is belangrijk in een tijd waarin steeds meer gevraagd wordt van mensen. We ontmoeten elkaar in de tuin en werken samen. De groep medewerkers is zeer divers en dat maakt het juist zo bijzonder! We kunnen nog wat extra handen gebruiken in dit zomerseizoen. Vooral op de maandagmiddag en woensdagmiddag. Heb je zin om mee te doen? Neem dan contact op via het contactformulier op deze site.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 11-09-2017

foto nieuwsbericht poetisch ontbijt

Poëtisch ontbijt in de kas op zondag 24 september

Gedichten, muziek en een eerlijk ontbijtje. Dat is het recept van het poëtisch ontbijt van Verdeliet. Met de dichters Rinske Kegel, Marjolein Pieks en Monica Boschman.

Rinske Kegel is schrijfster en illustratrice. Haar gedichten stonden onder andere in de literaire tijdschriften De Revisor, De Poëziekrant en Het Liegend Konijn. Ze won diverse prijzen en trad op bij literaire festivals als Onbederf'lijk Vers en Dichters in de Prinsentuin.

Marjolein Pieks is druk bezig de samenleving te poëtiseren. Ze was initiatiefnemer van o.a. de Marikenweek in Nijmegen, het festival Dichternachten en de Blauwe Salon. Vanaf 2017 is ze dorpsdichter van de Gemeente Heumen. In haar poëzie laat ze zich inspireren door menselijke relaties, de natuur en maatschappelijke gebeurtenissen.

Monica Boschman, ex-regiodichter van de Noordelijke Maasvallei, presenteert de ochtend en zal vers werk voordragen. Uiteraard is er ruimte om lekker te ontbijten en te genieten van livemuziek van gitarist Felix Gayet.

Aanmelden:

Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Het poëtisch ontbijt kost € 12,50 euro per persoon, inclusief eten en drinken. Aanmelden kan tot en met woensdag 20 september a.s. via het contactformulier op deze site, onder vermelding van je naam en het aantal personen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 22-08-2017

Uitnodiging lezing over bijen en bestuivende insecten.

Graag willen we de leden en medewerkers van verdeliet en andere geïnteresseerden vertellen over bestuivende insecten en vooral de honingbij.  Ook informeren we iedereen over onze activiteiten tot nu toe op de bijenstal Verdeliet. 

Wanneer: donderdag 7 september 2017 om 20:00 uur tot 22:00 uur.

Door: bijengroep Verdeliet                                

Je bent van harte welkom! De entree is gratis, wel vragen wij een kleine bijdrage voor de koffie en thee.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd op 01-08-2017